مأموریت


ماموریت فلسفه وجودی شرکت یا کسب و کار است. برای شرکت معادن قدس ماموریتی به شرح زیر پیشنهاد میشود:

تلاش در جهت تدوين طرح استراتژي منطبق با استراتژي سازمان اقتصادي

نوآوري و تحقيق در امور اكتشاف و استخراج و فرآوري

مدرنيزه كردن، نوسازي و بازسازي مستمر ماشين آلات و تجهيزات

جذب نيروي انساني كارآمد و با انگيزه بعنوان سرمايه هاي اصلي شركت

استقرار نظام مديريتي تحليل گرا به جاي مديريت نتيجه گرا

تلاش در جهت افزايش بهره وري در معادن و كارخانجات فرآوري

ارتباط مستمر با مشتريان و جذب مشتريان جديد و بهره گيري از نظرات اصلاحي آنها

استفاده از روشهاي نوين بهره برداري به منظور كاهش ضايعات