چشم انداز


چشم انداز شركت اول تصویری از آينده را طراحي مي كند که بعد از بررسی وضع موجود، تحليل شكاف صورت مي گيرد. بر اساس اين نگرش، چشم انداز ما تغيير وضع موجود با رويكرد تغيير تحول آفرين است مي خواهيم شركتي باشيم كه بتوانيم در فعاليتهاي عمده تامين سنگ، در پروژه هاي بزرگ حضور يابيم از فروشهاي جزء پرهيز كنيم و با ورود به فروشهاي قراردادي، با حجم بالا، فروش را پايدار و گسترش دهيم

بطور كلي اعم مواردي كه در چشم انداز برنامه هاي اجرائي اين شركت مدنظر مي باشد به شرح ذيل مي باشد:

1 : مداومت و تلاش در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار

2 : عزم راسخ در پايبندي به اركان و اصول مجموعه واحد

3 : استفاده از تكنولوژي و روشهاي نوين بهره برداري

4 : دور انديشي ، درايت و پشتكار

5 : نوآوري و خلاقيت

6 :‌ قدرشناسي و تقدير از مديران و كارگران لايق و دلسوز

7 : دقت، مطالعه و بررسيهاي لازم جهت افزايش بهره وري و كاهش ضايعات

8 : سعي و تلاش بي دريغ جهت صادرات محصولات و دستيابي به بازارهاي جهاني

9 : رقابت سالم در بازارهاي داخلي جهت بدست آوردن سهم واقعي از بازار

10 : ضابطه مند بودن امور و برنامه ريزيها

11 : وحدت درون سازماني در راه رسيدن به اهداف پيش بيني شده

12 : يكپارچگي جهت حفظ و تداوم همكاري هاي درون سازماني

شعار اصلي شركت در قالب چشم انداز 5ساله

مداومت و تلاش در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار در قالب برنامه ريزي هاي اكتشاف،

بهره برداري و فرآوري توليدات معدني با انگيزه رقابتي سالم در عرضه داخلي و دستيابي به بازارهاي جهاني، با استفاده از علم و تكنولوژي و فن آوري پيشرفته روز جهان، در سايه همت و تلاش بي وقفه، نوآوري و خلاقيت، حول محور مشتري مداري، و ايجاد رويحه اي سرشار از همدلي، نشاط و سازندگي و اعتقاد به محوريت خانواده واحد در بين همكاران سر لوحه استراتژي اصلي شركت مي باشد.