جزئیات خبر


از سوی مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی صورت گرفت؛

انتصاب مهندس حامی شایسته عظیمیان به سمت "مدیر عامل شرکت معادن قدس رضوی"

 انتصاب مهندس حامی شایسته عظیمیان به سمت "مدیر عامل شرکت معادن قدس رضوی"
1396/4/21

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی ، آقای مهندس حامی شایسته عظیمیان به سمت مدیر عامل شرکت معادن قدس رضوی منصوب گردید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی در بخشی از متن این حکم با اشاره به سوابق ایشان آمده  ،" شایسته است ضمن هماهنگی کامل با سازمان اقتصادی رضوی و تعامل کامل با بقیه اعضاء در راستای اساسنامه شرکت و وفق قانون تجارت امور محوله را پیگیری نمایید ."
 

نظر شما